Kapituła HR

Przewodnicząca:
phm. Wioletta Kapela HR

Skład:
phm. Anna Winszczyk HR sekretarz
– kontakt: gornoslaska.hr(na )zhr.pl
phm. Wioletta Żukowska HR

Pliki i zasady:
Pobierz teraz- klik

Terminy:

Najbliższe spotkanie Kapituły HR odbędzie się na Biwaku Rady Chorągwi w październiku 18-20.10.2019 

Zgłoszenia przyjmujemy do 12.10.2019 (sobota) na adres  [email protected], jest mało czasu, ale proszę o terminowe zgłaszania, bo musimy dostosować się do organizatorów biwaku.

Zapraszamy wszystkie druhny chętne do otwarcia, weryfikacji lub zamknięcia próby.

Tryb zgłoszeń:

Opiekunka kandydatki wysyła potrzebne dokumenty (kartę próby lub sprawozdanie) na adres e-mail przewodniczącej [email protected].

W treści maila należy podać:

– imię i nazwisko kandydatki, tel. kontaktowy, adres mailowy,

– imię i nazwisko opiekunki, tel. kontaktowy, adres mailowy,

– charakter spotkania (otwarcie/weryfikacja/zamknięcie) stopnia HR

– jeżeli próba jest zamykana – informacja kiedy była Kapituła otwierająca.

 

Dokumenty potrzebne przy otwarciu próby:

Karta próby na stopień Harcerki Rzeczypospolitej (wzór w załączniku)

 

Dokumenty potrzebne przy zamknięciu próby:

Sprawozdanie z próby na stopień Harcerki Rzeczypospolitej.

Wszelka dokumentacja wykonanych zadań (zdjęcia, dzienniki, plany, trofea itd.)