Komisja Instruktorska

Skład:
hm. Joanna Garus HR,
hm. Anna Stasik HR,
hm. Agata Mrall-Markowicz HR – przewodnicząca,
phm. Joanna Marczyk HR,
phm. Hanna Rozwadowska-Nycz HR


Pliki i zasady:

Pobierz teraz – klik


Terminy:

Następne spotkanie KI planowane jest na ….

Mianowania rozkazem Druhny Naczelniczki, zarówno podharcmistrzyń jak i przewodniczek, będą miały miejsce 16.01 (tylko pwd),

22.02, 3.05, 15.08, 11.11. 2019 r.

W związku z tym należy zaplanować odpowiedni
moment na spotkanie z Komisją.

Zgłoszenia będą przyjmowane pod adresem:

gornoslaska.ki[małpa]zhr.pl  najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem spotkania opiekunka, która zdecydowała,
że podopieczna jest gotowa do pozytywnego ukończenia próby, przesyła komplet dokumentów:

– opinię przełożonej, opiekunki;
– opinię z kursu metodyki;
– opinię z odpowiedniego kursu instruktorskiego;
– opinię komendantki kursu, który kandydatka współtworzyła / na którym prowadziła zajęcia;
– sprawozdanie kandydatki;
– arkusz wizytacji;
– dodatkowe dokumenty, którymi kandydatka może się pochwalić (plan pracy, skrypt, artykuł itp.)

Świeca obrzędowa KI
(fot. Ad fontes)